36-zdenkaa

36 – Zdenka – Kreativita jako nástroj k úspěchu

prehrat-rozhovor

Ahoj, ráda se s tebou setkávám u dalšího mého podcastu, ve kterém tě vyzvu – pojď si se mnou zahrát karty! Na mysli však nemám karetní hru Prší nebo Mariáš. Karty dnes použijeme pro hledání inspirace. Právě karty totiž velmi ráda využívám jako kreativní pomůcku při koučování či při seznamování účastníků v kurzech. Zaujalo tě to? V podcastu odkryju způsoby, jak je používám!

Při své profesi koučky a trenérky ráda sázím na humor a kreativitu. Proto nechci, aby karty_blogbylo setkání s klientem jen pouhým rozhovorem, nýbrž aby si odnesl nějaký zážitek. V tom mi pomohou nejrůznější  pomůcky jako třeba pastelky, barevné papíry a samozřejmě již jednou zmíněné karty, které si s klientem prohlížíme, povídáme si o nich a zároveň hledáme východisko nepohodlné situace, jdeme za inspirací a vůbec uskutečňujeme změnu. Divil by ses, co všechno takové karty dokážou.

Asi už správně tušíš, že nejde o karty ledajaké. Osobně ráda používám karty Síla zvířat – autor: Steven D. Farmer, Ph.D., enkaustické karty pod názvem Karty pro koučink a terapii – autor: Zuzana Taucová (odborně jsem spolupracovala), karty Mars a Venuše – autor: John Gray, Sebekoučovací karty – autorka Magdaléna Vokáčová i karty z knihy Umění ptát se, nakladatelství Portál, u které jsou přílohou právě kartičky s otázkami.

Všechny výše zmíněné  obsahují nejen obrázky a obrazce, nýbrž i texty, nad kterými se můžeš zamyslet a osvobodit svou fantazii. Techniku s kartičkami si vyzkoušej sám a nebo přijmi pozvání na mé koučování či kurz pro veřejnost, kde si karty zahrajeme společně. Často je využívám při posilování kreativity při práci se seniory nebo pro rozhýbání myšlení při nastartování změn. Zatím se měj a těším se na další naše setkání.

Celý rozhovor si poslechneš v podcastu nahoře! Dole je video.

 „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“, Albert Einstein